Hållbara utvecklingsmål

sustainable-development-goals-wheel

Vad är SDG?

De hållbara utvecklingsmålen (SDG) består av sjutton mål och 169 målsättningar som fastställts av FN för att få slut på globala problem som fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar, för att skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd innan 2030. Som ett internationellt verksamhetsutövande företaget är vi medvetna om att vi kan bidra till dessa globala utmaningar genom att integrera hållbarhetsmålen i vår strategi och affärsmodell. För att fastställa vilka SDG som är viktigast utförde vi en peer- och kundanalys samt använde en enkät och genomförde intervjuer med interna och externa intressenter. Efter samrådet med intressenterna validerade ledningen resultaten.

Vårt bidrag till SDG

aoc-good-health-and-well-being

Ögonhälsa med Low Blue Light
Under 2020 tillbringar vi otroligt mycket tid framför skärmen. Forskning visar att stirrande på skärmar kanske inte alls är lika ofarligt som det verkar. För att förhindra skadliga effekter orsakade av vissa våglängder har AOC tagit nästa steg och utvecklat ett Low Blue Light-läge. Tekniken filtrerar bort ett visst blått ljusspektrum och bidrar till att öka säkerheten och välbefinnandet när man arbetar framför bildskärmar under en längre tid.

Ergonomi för bekvämare arbetsutrymme
Människor som arbetar sittandes vid skrivbord kan ofta tillbringa upp till en tredjedel av dagen med att titta på en bildskärm. En felaktig arbetsställning kan leda till en dålig hållning som i sin tur kan leda till rygg- och nacksmärta, huvudvärk, axel- och armvärk. Därför är det viktigt att utrusta arbetsplatsen med ergonomiska möbler, inklusive en bildskärm med ett ergonomiskt stativ. Därför har vi fokuserat på att utveckla produkter med förbättrade ergonomiska egenskaper för att möjliggöra bekväma arbetsförhållanden samtidigt som man kan dra nytta av vår utmärkta bildskärmskvalitet.

God hälsa och välbefinnande på våra anläggningar
Hälsa och välbefinnande är inte bara viktigt för våra kunder utan även för våra anställda på kontoren och produktionsanläggningarna. De sex produktionsanläggningar som AOC & MMD har granskas regelbundet av en extern revisor när det gäller miljömässiga och sociala frågor.

decent-work-and-economic-growth

Som en internationellt verksamhetsutövande organisation med flera olika leveranskedjor är det vårt ansvar att i så stor utsträckning som möjligt skydda våra anställdas arbetsvillkor och de anställda i leveranskedjan.

Anställda i första hand
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner i enlighet med branschpraxis, som ses över regelbundet för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Vi har olika förslag efter avslutad tjänst, inklusive pensionsplaner och sjukförsäkringsplaner i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

Inkludering och mångfald
Vårt företag är fast beslutet att kunna erbjuda våra anställda en inkluderande arbetsplats som omfattar och främjar mångfald och lika möjligheter. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering. Anställning erbjuds endast de sökande med bäst kvalifikationer med fokus på deras förmåga att uppfylla arbetskraven, oavsett om de hänvisats till jobbet eller sökt det direkt.

Miljö
När det gäller miljön genomför vår moderorganisation regelbundna granskningar för att säkerställa att vår tillväxt inte sker på bekostnad av miljön. De produktionsanläggningar som levererar till AOC har alla en ISO 14001-certifiering.

responsible-consumption-and-production

– Utveckling av en uppfällbar lucka för den brittiska och schweiziska marknaden, som gör att man kan byta ut kablarna.

– Införande av en streckkod på kabeln för att undvika att plastpåsar används för alla B2B-bildskärmar.

- Från polyskum till kartongförpackningar i utvalda B2B-modeller.

– Installation av CD-ROM på vissa B2B-modeller har tagits bort.

– Bruna boxar för B2B- och B2C-möss och -tangentbord.

Los pilares de nuestra Responsabilidad Social Corporativa 

AOC respekterar din datasäkerhet

Varför cookies? Bara för att de används för att hjälpa webbplatsens funktion, förbättra din webbläsarupplevelse, integrera med sociala medier och visa relevanta annonser skräddarsydda för dina intressen. Klicka på "Jag accepterar" för att acceptera cookies eller läs vårt cookie-uttalande för att lära dig hur du stänger av cookies.