Řízení

Náš řídicí výbor pro oblast životního prostředí, sociální oblast a oblast řízení (ESG), který je složen z vrcholového vedení a nezávislých ředitelů neplnících výkonné funkce, strategicky určuje směřování skupiny z environmentálního, sociálního a správního hlediska a předkládá představenstvu doporučení ohledně navrhovaných změn. S využitím odborných znalostí zástupců příslušných oddělení se pracovní skupina projektu ESG stará o zvýšení informovanosti, zlepšení postupů a podávání zpráv.

  • identifikovat záležitosti v oblasti ESG, které jsou relevantní a podstatné pro činnost skupiny a/nebo které ovlivňují akcionáře a další významné zainteresované strany;
  • revidovat a monitorovat zásady, postupy a výkonnost skupiny ve vztahu k důležitým záležitostem v oblasti ESG a zajišťovat, aby byly vhodné s ohledem na velikost, povahu a rozsah podnikání společnosti;
  • revidovat výroční zprávu zaměřenou na oblast ESG a doporučovat ji představenstvu ke schválení.

Řízení oblasti ESG ve společnosti AOC

Aby společenská odpovědnost a udržitelnost vedly k významným změnám, je nutná podpora na všech úrovních organizace. Proto jsme ustavili řídicí výbor pro společenskou odpovědnost a udržitelnost, v němž jsou zastoupeni vedoucí pracovníci obchodních jednotek. Členové řídicího výboru jsou tak vybráni managementem, aby zastupovali svou obchodní jednotku. Společně s koordinátory pracovních aktivit projednávají každých 8 týdnů nové projekty a iniciativy.

Řídicí výbor
- Skládá se z vedoucích pracovníků různých obchodních jednotek, finančního ředitele, personálního ředitele a globálního manažera pro společenskou odpovědnost a udržitelnost. Je oprávněn schvalovat projekty a rozpočty v rámci jednotlivých obchodních jednotek nebo zastřešující projekty pro všechny obchodní jednotky.
- Schází se každých 8 týdnů a poskytuje strategické poradenství a pokyny.
Oddělení pro společenskou odpovědnost a udržitelnost

- Řídí globální strategii a zajišťuje koordinaci projektů.
- Globální manažer pro společenskou odpovědnost a udržitelnost je členem pracovní skupiny ESG společnosti TPV, který radí výboru ESG společnosti TPV.

Koordinátoři a účastníci pracovních aktivit
- Řídí stanovené pracovní aktivity a definují projekty / cíle / ukazatele KPI v rámci jednotlivých obchodních jednotek.
- Účastníci zastupují své obchodní jednotky a pomáhají koordinátorovi pracovních aktivit dosáhnout požadovaných cílů.

Pilíře společenské odpovědnosti

AOC respektuje ochranu vašich osobních údajů

Proč používáme soubory cookie? Jednoduše řečeno proto, že pomáhají zlepšit funkci webových stránek, usnadnit používání prohlížeče, integrovat funkci sociálních sítí a zobrazovat relevantní reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ přijměte soubory cookie nebo si přečtěte naše prohlášení o souborech cookie uvádějící informace o tom, jak soubory cookie vypnout.