Gjennomsiktig leveringskjede

Leverandørpolicy

Vi har forpliktet oss til å implementere systemer og kontroller som skal sikre at det ikke forekommer moderne slaveri og menneskehandel i noen del av organisasjonen eller leveringskjedene våre. Vi forventer derfor også at våre leverandører, entreprenører og forretningspartnere overholder prinsippene i disse reglene for god opptreden.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Vår tilnærming til menneskerettighetene

Alle nye leverandører må signere en vedlagt avtale om sosialt ansvar for å beskytte menneskerettighetene. Nye leverandører må særlig forplikte seg til å overholde RBA, ISO 45001 og ISO 14001. Alle leverandører mottar dermed en årlig revisjon/vurdering vedrørende menneskerettighetene, blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, minstelønn og diskriminering. Hvis revisjonen ikke oppfyller standardene og det ikke blir gjort forbedringer etter en rådgivning, eller hvis det ikke iverksettes korrigerende tiltak, kan vi reagere på flere måter, fra å kansellere ordrer til å diskvalifisere leverandøren.

Trenger du hjelp?

Human Rights Policy
Modern Slavery Statement

Konfliktmineraler

AOC påvirker anlegg og leverandører til å unngå konfliktmineraler for å støtte det globale forbudet mot konfliktmineraler. AOC og leverandørene våre finansierer ikke væpnede grupper i konfliktområder, verken direkte eller indirekte. AOC og våre leverandører verken tolererer eller bidrar til brudd på menneskerettigheter som involverer tvangsarbeid, barnearbeid og miljøødeleggelser.

PACT and AOC conflict mineral statement

Download

Guarantee Letter of Suppliers

Download

2020 Conflict Minerals Report

Download

Conflict Minerals Letter to Customers

Download

Søyler for bedriftens samfunnsansvar

AOC respekterer personvernet ditt

Hvorfor informasjonskapsler? Simpelthen fordi de gjør at nettsiden fungerer bedre, gir en bedre nettleseropplevelse, gjør det mulig å integrere med sosiale medier og lar oss vise deg relevante annonser som passer til interessene dine. Klikk «Jeg godtar» for å godta informasjonskapsler, eller les vår erklæring om informasjonskapsler for å lære hvordan du deaktiverer informasjonskapsler.