Cíle udržitelného rozvoje

sustainable-development-goals-wheel

Co jsou cíle udržitelného rozvoje?

Cíle udržitelného rozvoje tvoří 17 cílů a 169 úkolů, které stanovila Organizace spojených národů s úmyslem skoncovat s globálními problémy jako chudoba, nerovnost a změna klimatu, chránit planetu a zajistit, že všichni lidé budou do roku 2030 žít v míru a prosperitě. Jako mezinárodně působící společnost jsme si dobře vědomi skutečnosti, že začleněním cílů udržitelného rozvoje do naší strategie a obchodního modelu se můžeme sami podílet na řešení těchto globálních výzev. Za účelem stanovení nejdůležitějších cílů udržitelného rozvoje jsme provedli analýzu mezi partnery a zákazníky a uskutečnili jsme průzkum a rozhovory s interními a externími zainteresovanými stranami. Po konzultaci se zainteresovanými stranami došlo k potvrzení těchto výsledků ze strany představenstva.

Náš příspěvek k cílům udržitelného rozvoje

aoc-good-health-and-well-being

Ochrana zraku díky technologii Low Blue Light
Doba, kterou v roce 2020 strávíme sledováním různých displejů, je závratná. Jak naznačuje současný výzkum, nemusí být dlouhodobé zírání do obrazovek tak neškodné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Aby společnost AOC pomohla předcházet škodlivým účinkům způsobeným určitými vlnovými délkami, její inženýři se důkladně zamysleli a vyvinuli režim Low Blue Light. Tato technologie, která odfiltrovává konkrétní spektrum modrého světla, pomáhá zvýšit bezpečnost a komfort při sledování monitorů po jakoukoli dobu.

Dobrá ergonomie přispívající k pohodlnějšímu pracovnímu prostředí
Lidé pracující u kancelářských stolů často stráví až třetinu dne sezením a sledováním monitoru. Nevhodně uzpůsobené pracoviště může vést ke špatnému držení těla, jehož výsledkem mohou být bolesti krku a zad, bolesti hlavy nebo bolesti ramen a paží. Z tohoto důvodu je nezbytné vybavit pracoviště ergonomickým nábytkem, včetně monitoru s ergonomickým stojanem. Proto jsme se zaměřili na vývoj produktů s vylepšenými ergonomickými funkcemi, které přispívají k vytvoření pohodlného pracovního prostředí a současně nabízejí vynikající kvalitu typickou pro naše monitory.

Ochrana zdraví a duševní pohoda v našich závodech

Ochrana zdraví a zajištění duševní pohody je důležité nejen pro naše zákazníky, ale také pro naše zaměstnance v kancelářích a výrobních závodech. 6 výrobních závodů společností AOC a MMD prochází pravidelným externím auditem zaměřeným na ekologické a sociální aspekty.

decent-work-and-economic-growth

Jelikož jsme mezinárodně působící organizací s různými dodavatelskými řetězci, je naší povinností dbát v maximální možné míře na vhodné pracovní podmínky našich zaměstnanců a zaměstnanců v dodavatelském řetězci.

Orientace na zaměstnance

Nabízíme zajímavé balíčky odměn a benefitů v souladu se zvyklostmi v našem oboru. Navíc je také pravidelně revidujeme, abychom zůstali v rámci trhu konkurenceschopní. Na základě místních pravidel a předpisů máme zavedeny různé důchodové systémy zahrnující penzijní plány a plány zdravotní péče po skončení pracovního poměru.

Rozmanitost a začlenění
Naše společnost se zavázala poskytovat svým zaměstnancům pracovní prostředí, které podporuje rozmanitost, začlenění a rovné příležitosti. Uplatňujeme nulovou toleranci vůči jakékoli formě obtěžování a diskriminace. Zaměstnanecký poměr je nabídnut pouze nejlépe kvalifikovaným uchazečům s ohledem na jejich schopnost splnit požadavky na danou pracovní pozici. Nezáleží přitom, zda se jedná o doporučené nebo přímé uchazeče.

Životní prostředí
V oblasti životního prostředí provádí naše mateřská organizace pravidelné audity za účelem zajištění, že náš růst nebude probíhat na úkor životního prostředí. Všechny výrobní závody, které dodávají komponenty společnosti AOC, mají certifikaci ISO 14001.

responsible-consumption-and-production

- Vývoj propojek usnadňujících výměnu kabelů pro britský a švýcarský trh.
- Umístění čárových kódů na kabely, aby se u všech B2B monitorů bylo možné vyhnout používání plastových sáčků.
- Přechod z polystyrenu na kartonové obaly u vybraných B2B modelů.
- Odebrání instalačních disků CD-ROM u vybraných B2B modelů.
- Hnědé krabice pro B2B a B2C myši a klávesnice.

Pilíře společenské odpovědnosti

AOC respektuje ochranu vašich osobních údajů

Proč používáme soubory cookie? Jednoduše řečeno proto, že pomáhají zlepšit funkci webových stránek, usnadnit používání prohlížeče, integrovat funkci sociálních sítí a zobrazovat relevantní reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ přijměte soubory cookie nebo si přečtěte naše prohlášení o souborech cookie uvádějící informace o tom, jak soubory cookie vypnout.