Cele zrównoważonego rozwoju

sustainable-development-goals-wheel

Czym są SDG?

SDG (ang. Sustainable Development Goals - Cele Zrównoważonego Rozwoju) to siedemnaście celów i 169 zadań wyznaczonych przez ONZ w celu ostatecznego sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak ubóstwo, nierówności i zmiany klimatu, aby chronić naszą planetę oraz zapewnić pokój i dobrobyt wszystkim ludziom do roku 2030. Jako firma działająca na całym świecie jesteśmy świadomi faktu, że możemy przyczynić się do radzenia sobie z tymi globalnymi wyzwaniami, jeśli wdrożymy SDG do naszej strategii i modelu biznesowego. Aby określić, które SDG są najistotniejsze, przeprowadziliśmy analizę wzajemną i analizę przez klientów oraz skorzystaliśmy z badań ankietowych i rozmów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Po konsultacji z interesariuszami wyniki zostały zatwierdzone przez Zarząd.

Nasz wkład w osiąganie SDG

aoc-good-health-and-well-being

Zdrowy wzrok dzięki obniżaniu natężenia niebieskiego światła Low Blue Light

W roku 2020 ilość czasu spędzonego na patrzenie w ekrany była zdumiewająca. Według najnowszych badań wpatrywanie się w ekrany przez długie godziny może nie być tak nieszkodliwe, jak nam się to wydaje. Aby zapobiegać szkodliwym konsekwencjom powodowanym przez pewne długości fal, AOC podjęła działania i opracowała tryb Low Blue Light. Filtrując pewien zakres widma światła widzialnego o kolorze niebieskim, ta technologia pomaga zwiększać bezpieczeństwo i poprawiać samopoczucie podczas pracy z monitorami przez dowolny czas.

Ergonomia na rzecz wygodniejszego miejsca pracy

Pracujący przy biurkach często spędzają do jednej trzeciej każdego dnia na siedzeniu i patrzeniu w monitor. Niewłaściwe ustawienie sprzętu biurowego może powodować błędy postawy, co, z kolei, może powodować bóle pleców, szyi, głowy, ramion i rąk. Z tej przyczyny miejsce pracy należy koniecznie wyposażyć w ergonomiczne meble oraz monitor z ergonomiczną podstawą. Dlatego właśnie koncentrujemy się na opracowywaniu produktów o udoskonalonych cechach ergonomicznych, aby umożliwić uzyskiwanie komfortowych warunków pracy, przy jednoczesnym korzystaniu z doskonałej jakości naszych ekranów.

Zdrowe życie i dobre samopoczucie w naszych zakładach

Zdrowe życie i dobre samopoczucie są ważne nie tylko dla naszych klientów, ale również dla naszych pracowników w biurach i zakładach produkcyjnych. 6 zakładów produkcyjnych AOC i MMD przechodzi regularne audyty wykonywane przez audytora zewnętrznego obejmujące kwestie ochrony środowiska i kwestie społeczne.

decent-work-and-economic-growth

Jako firma działająca na całym świecie i korzystająca z różnych łańcuchów dostaw uważamy, że naszym obowiązkiem jest chronienie w jak największym stopniu warunków zatrudnienia naszych pracowników oraz osób uczestniczących w naszych łańcuchu dostaw.

Pracownicy są na pierwszym miejscu
Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie i pakiety świadczeń socjalnych zgodnie z praktykami w branży, które są regularnie aktualizowane w celu utrzymania ich konkurencyjności na rynku. Stosujemy różne programy wspierające pracowników po zakończeniu zatrudnienia, w tym programy emerytalne oraz programy opieki medycznej po zakończeniu zatrudnienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inkluzywność i różnorodność
Nasza firma angażuje się w zapewnianie naszym pracowników inkluzywnego miejsca pracy, w którym akceptuje się i promuje różnorodność i równe szanse dla wszystkich. Stosujemy zasadę zerowej tolerancji dla wszelkich form molestowania, nękania, prześladowania oraz dyskryminacji. Zatrudnienie jest oferowane wyłącznie kandydatom posiadającym najlepsze kwalifikacje w odniesieniu do ich zdolności do spełniania wymagań związanych ze stanowiskiem, niezależnie od tego, czy kandydaci zostali poleceni przez inne osoby, czy też złożyli podanie o pracę bezpośrednio.

Środowisko

W odniesieniu do środowiska nasza organizacja macierzysta przeprowadza regularne audyty w celu zagwarantowania, aby nasz wzrost nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Zakłady produkcyjne będące dostawcami AOC wszystkie posiadają certyfikaty ISO 14001.

responsible-consumption-and-production

- Opracowanie specjalnej otwieranej przejściówki pozwalającej na wymianę kabli przeznaczonych na rynki Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

- Wdrożenie procedury umieszczania kodu kreskowego na kablu, co pozwala na unikanie stosowania plastikowych torebek w przypadku wszystkich monitorów B2B.

- Przejście z opakowań z pianki poliuretanowej na opakowania kartonowe w wybranych modelach B2B.

- Eliminacja instalacyjnej płyty CD-ROM w wybranych modelach B2B.

- Pudełka z brązowego kartonu na myszki i klawiatury B2B i B2C.

Fundamenty społecznej odpowiedzialności biznesu

AOC szanuje poufność Twoich danych

Dlaczego używamy plików cookie? Po prostu dlatego, że pomagają usprawniać działanie witryny internetowej, poprawiają wrażenia użytkownika z korzystania z przeglądarki, zapewniają integrację z mediami społecznościowymi oraz umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Kliknij „Akceptuję”, aby zaakceptować pliki cookie lub przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie zawierające informacje na temat sposobu wyłączenia plików cookie.