Stojíme si za kvalitou každého našeho monitoru, a proto na něj nabízíme velkorysou 3letou záruku. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoliv dalších poplatků. V případě chybějícího dokladu o zakoupení (POP) se má za to, že záruční doba začala běžet datem výroby uvedeným na výrobku nebo odvozeným z výrobního čísla výrobku a končí po 39 měsících. 


Pravidla pro vady pixelů - ISO 9241-307 Třída 1


Pro monitory AOC používáme následující Pravidla pro vady pixelů v souladu s Třídou I podle ISO 9241-307. Tato Pravidla vysvětlují různé typy vad pixelů a definují přijatelné úrovně vad pro každý typ. Chcete-li získat servis v rámci záruky, musí počet vadných pixelů na panelu vašeho výrobku překročit úroveň uvedenou v našich pravidlech pro vady pixelů.

Snažíme se dodávat produkty nejvyšší kvality, a proto využíváme nejmodernější výrobní procesy našeho odvětví a provádíme přísnou kontrolu kvality. Někdy jsou však vadné pixely nebo subpixely na panelech LCD monitorů nevyhnutelné. Žádný výrobce nemůže zaručit, že na všech panelech nebudou žádné vadné pixely, ale my zaručujeme, že jakýkoliv LCD monitor s nepřijatelným počtem vad bude opraven nebo vyměněn v záruce.

Typy pixelů a subpixelů


• Trvale svítící pixel: všechny 3 subpixely (červený, zelený, modrý) svítí trvale a společně vytvářejí trvale svítící pixel

• Trvale zhasnutý pixel: všechny 3 subpixely (červený, zelený, modrý) jsou trvale zhasnuty a společně vytvářejí trvale zhasnutý pixel

•Subpixel: všechny ostatní kombinace rozsvícených a zhasnutých subpixelů, které se jeví jako jiné barvpixel-examples

Typy vad pixelů s akceptovatelnou úrovní

• Jasné tečky: zobrazují se jako celé pixely nebo subpixely, které zůstávají trvale rozsvícené, což má za následek bílý nebo barevný bod na černém pozadí.

• Tmavé tečky: zobrazují se jako celé pixely nebo subpixely, které zůstávají trvale zhasnuté, což má za následek černý nebo barevný bod na bílém pozadí.

defect-examples

Na co se záruka nevztahuje?


Vaše záruka platí, pokud jste výrobek používali správně pro jeho zamýšlený účel a v souladu s provozními pokyny. Záruka se nevztahuje na ztráty následné povahy, včetně ztráty dat nebo ztráty podnikání. Vaše záruka ztrácí platnost pokud:

  • Dokumenty dokladu o zakoupení (POP) byly jakkoliv změněny nebo jsou nečitelné;
  • Modelové anebo výrobní číslo výrobku bylo změněno, odstraněno nebo je nečitelné;
  • Neoprávněné servisní organizace nebo osoby provedly opravy nebo úpravy výrobku a změny;
  • Porucha byla způsobena zneužitím nebo nesprávným použitím výrobku nebo okolními podmínkami, které nejsou v souladu s doporučenými provozními podmínkami výrobku;
  • Porucha byla způsobena připojením k periferiím, doplňkovému vybavení nebo příslušenství, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce;
  • Porucha byla způsobena vnějším krytem, který byl sestaven kolem výrobku a který nebyl doporučen v uživatelské příručce;
  • Výrobek byl poškozen - včetně, mimo jiné, poškození domácími zvířaty, bleskem, nenormálním napětím, vodou nebo ohněm, přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou;
  • Výrobek je vadný v důsledku opotřebení součástí, které mohou být vzhledem k jejich povaze považovány za spotřební díly;
  • Výrobek nefunguje správně, protože nebyl původně navržen, vyroben, schválen anebo povolen pro zemi, ve které výrobek používáte, což může nastat v případech, kdy jste výrobek zakoupili v jiné zemi, než je země zamýšleného používání.

Mimozáruční (OOW) servis


Po uplynutí vaší záruční lhůty vám můžeme nabídnout mimozáruční servis nebo opravu prostřednictvím našeho certifikovaného servisního střediska, pokud budete chtít tuto službu využít.

Obraťte se na naše centrum služeb zákazníkům AOC a zástupce zákaznického servisu AOC předá vaši žádost certifikovanému servisnímu partnerovi ve vaší zemi.

Náš certifikovaný servisní partner vás bude kontaktovat s odhadovanou cenou za servis nebo opravu, abyste se mohli rozhodnout.

Pokud certifikovaný servisní partner nebude schopen provést opravu v rámci cenové nabídky na opravu, najdeme pro vás alternativní řešení po dobu až 60 měsíců (5 let) od data výroby, které najdete na typovém štítku vašeho monitoru.

Pro více informací si stáhněte naši regulační a servisní příručku.

AOC respektuje ochranu vašich osobních údajů

Proč používáme soubory cookie? Jednoduše řečeno proto, že pomáhají zlepšit funkci webových stránek, usnadnit používání prohlížeče, integrovat funkci sociálních sítí a zobrazovat relevantní reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ přijměte soubory cookie nebo si přečtěte naše prohlášení o souborech cookie uvádějící informace o tom, jak soubory cookie vypnout.